Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

KPF: Thông báo hủy bỏ hiệu lực giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

HOSE - 22/10/2019 08:34:07
KPF: Thông báo hủy bỏ hiệu lực giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh thông báo hủy bỏ hiệu lực giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191021_20191021--KPF--CBTT-ve-viec-thay-doi-nguoi-Uy-quyen-CBTT.pdf

Tin tức về KPF

Tin tức cùng ngành