Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HHS sắp ghi nhận lợi nhuận lớn được chia từ dự án Hoang Huy Riverside của TCH?

NDH - 28/10/2019 09:40:33
Lợi nhuận sau thuế quý III giảm 67% do không ghi nhận nguồn thu từ bất động sản như cùng kỳ 2018.

CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HoSE: HHS) vừa công bố báo cáo tài chính quý III. Do không còn ghi nhận doanh thu từ bất động sản như cùng kỳ nên các chỉ tiêu đều giảm. Trong đó, doanh thu bán hàng đạt 71,5 tỷ đồng, giảm 78% do không còn ghi nhận lợi từ bất động sản của dự án Pruksa Town. Lợi nhuận gộp chỉ đạt 7,3 tỷ đồng, giảm từ mức 67,7 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Doanh thu, chi phí tài chính và chi phí quản lý không thay đổi đáng kể. Do vậy, lợi nhuận sau thuế của HHS quý III chỉ đạt 24,4 tỷ đồng. 

hhs10-1382-1572228092.png

Các chỉ tiêu báo cáo tài chính quý 3 năm 2019 của HHS. Nguồn: BCTC. 

Luỹ kế 9 tháng, HHS đạt 376,8 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế đạt 131 tỷ đồng, hoàn thành 57% kế hoạch của năm.

Điểm đáng chú ý nhất trên báo cáo của HHS là dự án Hoàng Huy Riverside do CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) làm chủ đầu tư bắt đầu được ghi nhận từ quý 3 năm 2019 nên HHS sắp được nhận lợi nhuận được chia.

Cụ thể, HHS cùng CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) theo hợp đồng Hợp tác kinh doanh số 168/HTKD ngày 16/08/2017 trong thời hạn 5 năm, về việc đầu tư hợp tác kinh doanh dự án bất động sản. Theo đó, HHS sẽ góp số tiền tối đa 500 tỷ đồng theo tiến độ thực hiện dự án. TCH góp phần còn lại bằng tiền, quyền khai thác dự án, quyền sử dụng đất tại các dự án.

Đồng thời, TCH là đơn vị chịu trách nhiệm hạch toán kế toán cho hợp đồng hợp tác kinh doanh, HHS sẽ được hưởng 25% lợi nhuận sau thuế của dự án Hoang Huy Riverside tại số 1 và 8 đường Chi Lăng, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng.

TCH thực hiện ghi nhận lợi nhuận dự án và 2 bên đã đối chiếu chính xác số liệu. Lợi nhuận HHS được hưởng trong kỳ là 35,8 tỷ đồng. Công ty sẽ thanh toán cho HHS khoản lợi nhuận theo lộ trình thanh toán quy định tại hợp đồng.

Dự kiến trong các quý tiếp theo, HHS sẽ ghi nhận khoản lợi nhuận được chia từ dự án Hoang Huy Riverside của TCH. 

Tin tức về HHS

Tin tức cùng ngành