Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Bước vào điểm rơi lợi nhuận, Tài chính Hoàng Huy báo lãi quý II tăng đột biến tới 180 tỷ đồng

NDH - 30/10/2019 08:49:59
Lãi 6 tháng năm tài chính 2019 của Tài chính Hoàng Huy tăng 69% đạt 308,5 tỷ đồng, thực hiện 62% kế hoạch năm nhờ ghi nhận doanh thu bất động sản từ các dự án đang triển khai chủ yếu từ dự án Hoàng Huy Riverside.

Theo BCTC hợp nhất quý II (niên độ 1/4/2019 - 30/3/2020), CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (HoSE: TCH) ghi nhận doanh thu thuần 494 tỷ đồng, gấp 3,3 lần cùng kỳ 2018. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 180 tỷ đồng, tăng hơn 180% so với cùng kỳ 2018. Đây cũng là mức lợi nhuận theo quý cao nhất từ trước tới nay của TCH.

Sau 6 tháng, công ty đạt 726 tỷ đồng doanh thu, tăng 75% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ bất động sản tăng từ 10 tỷ lên hơn 457 tỷ đồng, đóng góp 63% cơ cấu; doanh thu từ bán ô tô đầu kéo Mỹ, linh kiện hơn 237 tỷ đồng.

Tài chính Hoàng Huy báo lợi nhuận trước thuế 308,5 tỷ đồng, cao hơn 69% so với cùng kỳ 2018, tương đương 62% chỉ tiêu năm. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 251,2 tỷ đồng, tăng 62%.

KQKD của TCH trong kỳ 1/4-30/9/2019. Nguồn: BCTC. 

Theo giải trình, từ quý III công ty bắt đầu ghi nhận sản phẩm nguồn thu bất động sản chủ yếu tại dự án Hoàng Huy Riverside. Trước đó, công ty đã và đang hoàn thành một số dự án khác như dự án cải tạo chung cư cũ U1, U2, U3 Lê Lợi; dự án HH3, HH3 Đồng Quốc Bình; dự án Pruksa Town đều tại Hải Phòng.

Một số dự án được chuẩn bị và bắt đầu triển khai gồm Hoàng Huy Mall, Hoàng Huy Commerce (tại Cầu Rào 2, Hải Phòng), dự án Hoàng Huy New City (tại Thuỷ Nguyên, Hải Phòng), dự án Hoàng Huy Grand Tower (tại 2A Sở Dầu, Hải Phòng). Gần đây nhất, doanh nghiệp công bố triển khai dự án Hoàng Huy Plaza tại 199 Tô Hiệu, Hải Phòng. 

Đến cuối tháng 9, tổng tài sản của TCH ở mức 7.523 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm, chiếm 49,5% là tài sản ngắn hạn. Công ty có 1.318 tỷ đồng tiền và tiền gửi, tăng hơn 200 tỷ đồng so với đầu kỳ.

Tài sản dài hạn hơn 3.795 tỷ đồng, trong đó chiếm khoảng một nửa là đầu tư tài chính dài hạn vào các công ty con, liên kết. Tài sản dở dang chiếm 26% với hơn 1.008 tỷ đồng tại các dự án đang đầu tư, gồm 680 tỷ đồng ở dự án cải tạo chung cư cũ HH3, HH4 Đồng Quốc Bình, 196 tỷ đồng tại dự án khu thương mại và nhà ở Hoang Huy Mall, 95 tỷ đồng tại dự án cải tạo chung cư cũ U1, U2, U3 Lê Lợi và một số dự án khác.

Công ty nợ tài chính gần 400 tỷ đồng, chỉ tương đương hơn 5% tổng nguồn vốn và sở hữu khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 981 tỷ đồng.

Tin tức về HHS

Tin tức cùng ngành