Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Hapro: Lợi nhuận sau thuế quý III/2019 tăng hơn 68% so với cùng kỳ

Báo đầu tư - 01/11/2019 14:46:26
Doanh thu đi xuống nhưng nhờ chi phí cắt giảm, lợi nhuận trước thuế của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) trong quý III/2019 tăng tới hơn 68%. Kết thúc 9 tháng đầu năm, lợi nhuận của công ty đạt gần 38 tỷ đồng, tương đương 64% kế hoạch cả năm.

Báo cáo tài chính hợp nhất cho thấy, trong quý III/2019, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Hapro đạt 485,7 tỷ đồng, giảm 52% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty đạt 1.906 tỷ đồng.

Sau khi trừ giá vốn và các khoản giảm trừ khác, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ quý III của Hapro đạt 86,4 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái, lũy kế 9 tháng đạt 279 tỷ đồng.

Dù doanh thu và lợi nhuận đều giảm song trong quý III/2019, Hapro cũng mạnh tay cắt giảm các  loại chi phí như chi phí lãi vay giảm 48%, chi phí bán hàng giảm 20%... Sau khi trừ hết chi phí và cộng các khoản lợi nhuận khác, lợi nhuận trước thuế quý III Hapro vẫn đạt 13,2 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau thuế, lợi nhuận quý III của Hapro đạt 11 tỷ đồng, tăng hơn 68% so với cùng kỳ. Trong văn bản giải trình gửi Ủy ban Chứng khoán, Hapro cho biết, sở dĩ lợi nhuận quý III tăng đột biến là do các mảng hoạt động của Tổng công ty tiếp tục có hiệu quả hơn cả cả công ty mẹ và công ty con. Đồng thời, Tổng công ty có khoản thu nhập khác tăng từ phạt vi phạm hợp đồng của nhà cung cấp và khoản thu nhập từ thưởng doanh số của các nhà cung cấp.

Lũy kế 9 tháng năm 2019, Hapro đạt gần 38 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương ứng 64% kế hoạch của cả năm.

Tổng tài sản của Hapro hiện lên tới 3.868 tỷ đồng của tại thời điểm 30/9/2019.

Phần lớn lợi nhuận của Hapro đến từ công ty mẹ. Báo cáo riêng lẻ của Công ty mẹ cho thấy, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý III/2019 giảm tới 60%, lợi nhuận gộp giảm gần 18,5%  so với cùng kỳ năm ngoái. Dù vậy, do chi phí giảm nên lợi nhuận trước thuế quý III của công ty mẹ đạt 9,3 tỷ đồng, tăng 111%. Lũy kế 9 tháng lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ đạt 23,8 tỷ đồng, chiếm 62.6% tổng lợi nhuận hợp nhất của Tổng công ty.

Hiện tại, Hapro có hơn 50 công ty con, công ty liên kết, nhưng chỉ có 10 công ty hợp nhất báo cáo tài chính, bao gồm cả công ty mẹ.

Tin tức về HTM

Tin tức cùng ngành