Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SEP: Lê Quang Nhật - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 5.400 CP

HNX - 06/11/2019 10:10:43
SEP: Lê Quang Nhật - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 5.400 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Quang Nhật
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: SEP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 348.020 CP (tỷ lệ 4,14%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5.400 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 07/11/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 29/11/2019.