Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

AFX: Võ Thị Ngọc Hà - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP

HNX - 06/11/2019 14:26:43
AFX: Võ Thị Ngọc Hà - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thị Ngọc Hà
- Mã chứng khoán: AFX
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 70.000 CP (tỷ lệ 0,2%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Văn Tiến
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 70.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 70.000 CP (tỷ lệ 0,2%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 01/10/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 01/11/2019.

Tin tức về AFX

Tin tức cùng ngành