Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TDW: Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

HOSE - 07/11/2019 17:40:14
TDW: Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức công bố Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191107_20191107--TDW--NQBB-DH-bat-thuong-2019.pdf

Tin tức về TDW

Tin tức cùng ngành