Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SDJ: Hoàng Hải Việt- Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 0 CP

HNX - 08/11/2019 08:28:21
SDJ: Hoàng Hải Việt- Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 0 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Hải Việt
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: SDJ
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.212.461 CP (tỷ lệ 27,91%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.212.461 CP (tỷ lệ 27,91%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: N/A
- Ngày bắt đầu giao dịch: 16/09/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 16/10/2019.

Tin tức về SDJ

Tin tức cùng ngành