Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SDJ: Nguyễn Trọng Thấu - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 655.000 CP

HNX - 08/11/2019 08:28:59
SDJ: Nguyễn Trọng Thấu - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 655.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Trọng Thấu
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: SDJ
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.445.000 CP (tỷ lệ 33,27%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 655.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 13/11/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 12/12/2019.

Tin tức về SDJ

Tin tức cùng ngành