Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HPD: Nguyễn Thị Dung - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 400.000 CP

HNX - 08/11/2019 09:25:56
HPD: Nguyễn Thị Dung - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 400.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Dung
- Mã chứng khoán: HPD
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 107.500 CP (tỷ lệ 1,29%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Văn Hùng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chồng
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 16.000 CP (tỷ lệ 0,19%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 400.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ nắm giữ
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 11/11/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 06/12/2019.

Tin tức về HPD

Tin tức cùng ngành