Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

RDP: Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết

HOSE - 08/11/2019 15:45:31
RDP: Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding (mã CK: RDP) được thay đổi đăng ký niêm yết với nội dung như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191108_20191108--RDP--Quyet-dinh-thay-doi-dang-ky-NY-co-phieu.pdf

Tin tức về RDP

Tin tức cùng ngành