Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

NS3: Nguyễn Thị Thanh Lương - người có liên quan đến Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã bán 24.000 CP

HNX - 11/11/2019 14:53:46
NS3: Nguyễn Thị Thanh Lương - người có liên quan đến Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã bán 24.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Thanh Lương
- Mã chứng khoán: NS3
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 24.000 CP (tỷ lệ 0,36%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Đình Tiến
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 1.200 CP (tỷ lệ 0,02%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 24.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 24.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 05/11/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 06/11/2019.

Tin tức về NS3

Tin tức cùng ngành