Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CREE1901: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn chứng quyền CREE1901

HOSE - 11/11/2019 17:31:30
CREE1901 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn chứng quyền CREE1901

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn chứng quyền CREE02MBS19CE (mã CK: CREE1901) của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191111_20191111--CREE1901--TB-ngay-dkcc-chot-ds-so-huu-chung-quyen.pdf

Tin tức về REE

Tin tức cùng ngành