Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TCD: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thanh Hùng

HOSE - 12/11/2019 17:18:58
TCD: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thanh Hùng

Nguyễn Thanh Hùng thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191112_20191112--TCD--TBGD-CD-NB--Nguyen-Thanh-Hung.pdf

Tin tức về TCD

Tin tức cùng ngành