Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

NTW: Ngô Dương Đại - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đăng ký mua 20.000 CP

HNX - 04/12/2019 14:20:59
NTW: Ngô Dương Đại - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đăng ký mua 20.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Dương Đại
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: NTW
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: tăng tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 06/12/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 03/01/2020.