Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DGW: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE - 04/12/2019 16:02:26
DGW: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Thế Giới Số thông báo Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:


Tài liệu đính kèm
 20191204_20191204--DGW--CBTT-BB-Kiem-phieu-va-NQ-DHDCD-ve-viec-lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban-2019.pdf

Tin tức về DGW

Tin tức cùng ngành