Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CMWG1903 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng của mã chứng quyền CMWG1903 vì hủy niêm yết do đáo hạn

HOSE - 04/12/2019 18:10:30
CMWG1903 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng của mã chứng quyền CMWG1903 vì hủy niêm yết do đáo hạn

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng của mã chứng quyền MWG-HSC-MET01 (mã CK: CMWG1903) vì hủy niêm yết do đáo hạn như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191204_20191204--CMWG1903--TB-cua-HSC-ve-viec-huy-niem-yet-chung-quyen-do-dao-ban.PDF

Tin tức về MWG

Tin tức cùng ngành