Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

RDP: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15

HOSE - 06/12/2019 15:24:14
RDP: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15

Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding thông báo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20191206_20191206--RDP--CBTT-Thay-doi-Giay-CN-DKDN-Dang-ky-thay-doi-lan-15.pdf

Tin tức về RDP

Tin tức cùng ngành