Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TPC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phạm Văn Mẹo

HOSE - 06/12/2019 15:25:54
TPC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phạm Văn Mẹo

 Phạm Văn Mẹo báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng như sau:


Tài liệu đính kèm
 20191206_20191206--TPC--BC-KQGD-CDNBPham-Van-Meo.pdf

Tin tức về TPC

Tin tức cùng ngành