Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang sở hữu

HNX - 09/12/2019 08:54:01
Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang sở hữu

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang sở hữu , với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang
2. Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang
3. Địa chỉ: Số 386 đường Xương Giang, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
4. Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất kinh doanh nước sạch
181.494.460.000 đồng
6.326.897 cổ phần
10.000 đồng/cổ phần
19.071 đồng/cổ phần

9. Điều kiện tham dự đấu giá: Nhà đầu tư là tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và cá nhân trong, ngoài nước theo quy định

Dự kiến 09h30 Ngày 09/01/2020

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Đề nghị Công ty chứng khoán có nhu cầu làm đại lý cho cuộc đấu giá gửi Đơn đăng ký làm đại lý đấu giá về Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội) chậm nhất đến 16h00 ngày 09/12/2019

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Ban đấu giá Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Số 2 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 043.9412.626 Fax: 043.9347.818


Tài liệu đính kèm
  Mau_Dang-ky-lam-dai-ly-dau-gia.docx.doc

Tin tức về BGW

Tin tức cùng ngành