Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CMWG1906: Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền do đáo hạn

HOSE - 09/12/2019 10:21:27
CMWG1906 Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền do đáo hạn

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn chứng quyền CMWG02MBS19CE (mã CK: CMWG1906) như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191209_20191209--CMWG1906--TB-ve-ngay-dkcc-chot-ds-so-huu-chung-quyen.pdf

Tin tức về MWG

Tin tức cùng ngành