Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DGW: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu ESOP 2019

HOSE - 09/12/2019 17:48:56
DGW: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu ESOP 2019

Công ty Cổ phần Thế Giới Số thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu ESOP 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20191209_20191209--DGW--CBTT-NQ-HDQT-Phuong-an-va-Quy-che-ESOP-2019.pdf

Tin tức về DGW

Tin tức cùng ngành