Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CTF: Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

HOSE - 09/12/2019 17:50:39
CTF: Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

 Công ty Cổ phần City Auto thông báo tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20191209_20191209--CTF--CBTT-Tai-lieu-hop-DHDCD-bat-thuong-nam-2019.pdf

Tin tức về CTF

Tin tức cùng ngành