Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SFC: Thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019

HOSE - 09/12/2019 17:54:03
SFC: Thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019

Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20191209_20191209--SFC--TB-vv-chot-danh-sach-co-dong-to-chuc-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2019--cty.pdf

Tin tức về SFC

Tin tức cùng ngành