Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DGC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

HNX - 09/12/2019 17:59:01
DGC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DGC của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/12/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/12/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 14/01/2020
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, địa chỉ: Số 18/44 phố Đức Giang, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 14/01/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

Tin tức về DGC

Tin tức cùng ngành