Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PIC: QĐ của HĐQT chấp thuận hợp đồng giữa PIC và Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền trung (đơn vị trực thuộc của EVNCPC)

HNX - 09/12/2019 18:00:05
PIC: QĐ của HĐQT chấp thuận hợp đồng giữa PIC và Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền trung (đơn vị trực thuộc của EVNCPC)
.

Tài liệu đính kèm
 000000008910680_PICkyHDvoiTN.pdf

Tin tức về PIC

Tin tức cùng ngành