Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

T12: Nghị quyết HĐQT v/v thông qua việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

HNX - 09/12/2019 18:04:33
T12: Nghị quyết HĐQT v/v thông qua việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020
.

Tài liệu đính kèm
 000000008910437_T12.rar

Tin tức về T12

Tin tức cùng ngành