Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Digiworld dự kiến phát hành 1,2 triệu cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng/cp

NDH - 10/12/2019 08:07:32
Thời gian phát hành dự kiến trong quý I/2020.
  • Số cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 50% trong vòng một năm.

CTCP Thế giới số (Digiworld, HoSE: DGW) quyết định phát hành 1,2 triệu cổ phiếu thưởng, tương đương 2,87% tổng số cổ phiếu lưu hành cho người lao động (ESOP). Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, bằng 41% thị giá. Thời gian phát hành dự kiến trong quý I/2020. Số cổ phiếu ESOP nói trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 50% trong vòng một năm. 

Các cá nhân được xem xét phân phối bao gồm cán bộ quản lý chủ chốt và người lao động có đóng góp cho sự tăng trưởng và cải thiện hiệu quả kinh doanh của công ty và các công ty con.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu DGW đang giao dịch ở mức 24.000 đồng/cp, tương ứng tăng 14% so với thời điểm cuối năm 2018. 

Diễn biến giao dịch cổ phiếu DGW từ đầu năm. Nguồn: VNDS

Diễn biến giao dịch cổ phiếu DGW từ đầu năm. Nguồn: VNDS

Quý III, công ty đạt 2.615 tỷ đồng doanh thu, tăng 51% và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 52 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ. Tính chung 9 tháng, doanh thu của Digiworld đạt 5.992 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế thu về 113 tỷ đồng, tăng 43%. So với kế hoạch năm 2019, doanh nghiệp đã thực hiện 84% chỉ tiêu doanh thu và 82% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tính đến hết tháng 9, tổng tài sản của Digiworld trên 2.000 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở các khoản phải thu 942 tỷ đồng và 839 tỷ đồng hàng tồn kho. Công ty đã giảm vay nợ ngắn hạn từ 837 tỷ đầu năm về còn 594 tỷ đồng. Lợi nhuận chưa phân phối của doanh nghiệp là 415 tỷ đồng trên vốn điều lệ 420 tỷ đồng.

Tin tức về DGW

Tin tức cùng ngành