Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CTF: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trần Lâm

HOSE - 20/01/2020 08:49:10
CTF: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trần Lâm

Trần Lâm báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần City Auto như sau:

20200117_20200117 - CTF - Bao cao KQGD NLQ NNB ong Tran Lam.pdf

Tin tức về CTF

Tin tức cùng ngành