Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

FRT: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019

HOSE - 20/01/2020 18:13:16
FRT: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019

Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 như sau:

FRT - Bao cao quan tri nam 2019

Tin tức về FRT

Tin tức cùng ngành