Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CTF: Giải trình số liệu KQKD quý 4.2019 so với cùng kỳ năm trước

HOSE - 20/01/2020 18:36:06
CTF: Giải trình số liệu KQKD quý 4.2019 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần City Auto giải trình số liệu KQKD quý 4.2019 so với cùng kỳ năm trước như sau:


Tài liệu đính kèm
 172958_-KQ-hoat-dong-KD.pdf

Tin tức về CTF

Tin tức cùng ngành