Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HAX: Giải trình KQKD theo Báo cáo kểm toán năm 2019

HOSE - 11/02/2020 18:21:41
HAX: Giải trình KQKD theo Báo cáo kểm toán năm 2019

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh giải trình KQKD theo Báo cáo kểm toán năm 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
 173634_19-SAU-KIEM-TOAN.pdf

Tin tức về HAX

Tin tức cùng ngành