Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

BRC: Giải trình nguyên nhân LNST năm 2019 tăng so với năm 2018

HOSE - 19/02/2020 19:01:34
BRC: Giải trình nguyên nhân LNST năm 2019 tăng so với năm 2018

Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành giải trình nguyên nhân LNST năm 2019 tăng so với năm 2018 như sau:

 

BRC - CV Giai trinh chenh lech LNST kiem toan 2019 so voi cung ky.pdf

Tin tức về BRC

Tin tức cùng ngành