Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HU1: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

HOSE - 16/03/2020 19:15:30
HU1: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 (mã CK: HU1) như sau:


Tài liệu đính kèm
 172947_thuong-nien-2020.pdf

Tin tức về HU1

Tin tức cùng ngành