Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

RTB: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HNX - 17/03/2020 08:29:34
RTB: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu RTB của CTCP Cao su Tân Biên như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/04/2020 (cụ thể sẽ nêu trong thư mời họp)
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại CTCP Cao su Tân Biên, Tổ 2, Ấp Thạnh Phú, Xã Tân Hiệp, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh (cụ thể sẽ nêu trong thư mời họp).
          - Nội dung họp: Chi tiết được nêu trong thư mời họp

Tin tức về RTB

Tin tức cùng ngành