Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TV2: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Phạm Hải Linh

HOSE - 31/03/2020 18:02:55
TV2: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Phạm Hải Linh

Phạm Hải Linh báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 như sau:


Tài liệu đính kèm
 175454_Q--Pham-Hai-Linh.pdf

Tin tức về TV2

Tin tức cùng ngành