Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SAV: Thông báo thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 tại Thông báo số 111/TB-SGDHCM ngày 07/02/2020

HOSE - 08/04/2020 16:23:41
SAV: Thông báo thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 tại Thông báo số 111/TB-SGDHCM ngày 07/02/2020

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 tại Thông báo số 111/TB-SGDHCM ngày 07/02/2020 của  Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (mã CK: SAV) như sau:


Tài liệu đính kèm
 162102_i-dung-ngay-dkcc.pdf

Tin tức về SAV

Tin tức cùng ngành