Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

KGM: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HNX - 04/05/2020 18:40:16
KGM: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KGM của CTCP Xuất nhập khẩu Kiên Giang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/04/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/04/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang, số 85-87 Lạc Hồng, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang
          - Nội dung họp: Công ty sẽ nêu cụ thể tại Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đến từng cổ đông theo quy định.

Tin tức về KGM

Tin tức cùng ngành