Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HU1: Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

HOSE - 06/05/2020 18:26:48
HU1: Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 thông báo Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 174320_thuong-nien-2020.pdf

Tin tức về HU1

Tin tức cùng ngành