Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TV2: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

HOSE - 08/05/2020 09:18:57
TV2: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (mã CK: TV2) như sau:


Tài liệu đính kèm
 085801_thuong-nien-2020.pdf

Tin tức về TV2

Tin tức cùng ngành