Mã Chứng Khoán   Tin tức  

FCM: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

HOSE - 08/05/2020 09:38:57
FCM: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON (mã CK: FCM) như sau:


Tài liệu đính kèm
 092801_en-nam-2020Lan-2.pdf

Tin tức về FCM

Tin tức cùng ngành