Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VET: Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 5.000 CP

HNX - 13/05/2020 16:27:19
VET: Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 5.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hồng Hoa
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: VET
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 13.500 CP (tỷ lệ 0,08%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 15/05/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 12/06/2020.

Tin tức về VET

Tin tức cùng ngành