Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PNC: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

HOSE - 15/05/2020 13:38:08
PNC: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 163056_ch-To-Chuc-DHDCD.pdf

Tin tức về PNC

Tin tức cùng ngành