Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DRC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Mạnh Tuấn

HOSE - 15/05/2020 14:52:45
DRC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Mạnh Tuấn

 Nguyễn Mạnh Tuấn thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ  Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng như sau:


Tài liệu đính kèm
 170647_Nguyen-Manh-Tuan.pdf

Tin tức về DRC

Tin tức cùng ngành