Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VKC: Đỗ Ngọc Nam - Phó Tổng Giám đốc - đã mua 200.000 CP

HNX - 15/05/2020 17:14:47
VKC: Đỗ Ngọc Nam - Phó Tổng Giám đốc - đã mua 200.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Ngọc Nam
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: VKC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 200.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 200.000 CP (tỷ lệ 1,04%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 10/04/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 06/05/2020.

Tin tức về VKC

Tin tức cùng ngành