Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DRC: Thông báo hủy ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐTN 2020

HOSE - 15/05/2020 18:45:27
DRC: Thông báo hủy ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐTN 2020

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo hủy ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐTN 2020 của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (mã CK: DRC) như sau:


Tài liệu đính kèm
 090305_uc-DHDCD-TN-2020.pdf

Tin tức về DRC

Tin tức cùng ngành