Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DRC: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

HOSE - 15/05/2020 18:46:00
DRC: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của  Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (mã CK: DRC) như sau:


Tài liệu đính kèm
 090308_ng-nien-nam-2020.pdf

Tin tức về DRC

Tin tức cùng ngành