Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PNC: Giải trình chênh lệch KQKD quý 1 năm 2020 so với quý 1 năm 2019

HOSE - 16/05/2020 00:53:35
PNC: Giải trình chênh lệch KQKD quý 1 năm 2020 so với quý 1 năm 2019

 Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam thông báo giải trình chênh lệch KQKD quý 1 năm 2020 so với quý 1 năm 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
 191824_t-Quy-1-Nam-2020.pdf

Tin tức về PNC

Tin tức cùng ngành