Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HU1: Giải trình chênh lệch LNST quý 1/2020 so với cùng kỳ năm trước

HOSE - 16/05/2020 05:39:52
HU1: Giải trình chênh lệch LNST quý 1/2020 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 giải trình chênh lệch LNST quý 1/2020 so với cùng kỳ năm trước như sau:


Tài liệu đính kèm
 172259_h-KQKD-quy-12020.pdf

Tin tức về HU1

Tin tức cùng ngành