Mã Chứng Khoán   Tin tức  

FCM: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 lần 2

HOSE - 16/05/2020 05:47:54
FCM: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 lần 2

Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 lần 2 như sau:


Tài liệu đính kèm
 172404_DCD-TN-2020Lan-2.pdf

Tin tức về FCM

Tin tức cùng ngành